tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Cpl spq

 
1.
A slang word for big
BLUD DAT BURGENS DENCH
viết bởi Cpl spq 20 Tháng ba, 2013