Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

5 definitions by CrashOverride

 
1.
Jolt Cola, the Hackers drink of Choice.
"Jolt Cola, for those late night hacks"
viết bởi CrashOverride 09 Tháng tám, 2005
44 14
 
2.
Another way of saying lets bet
"They got those at the mall" "hell no bet it up"
viết bởi Crashoverride 04 Tháng mười, 2003
17 17
 
3.
Too run or leave quickly
Man im bout to break.
viết bởi Crashoverride 04 Tháng mười, 2003
7 7
 
4.
zif
a member of a group called Bang Bang
YO you heard zif
viết bởi Crashoverride 04 Tháng mười, 2003
3 4
 
5.
zif
Zero Insertion Force (apart of a Computer)
viết bởi Crashoverride 04 Tháng mười, 2003
2 6