tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by CrimsonKitty

 
1.
God
Neil Patrick Harris knows all.
viết bởi CrimsonKitty 13 Tháng năm, 2009