tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Crius

 
1.
Vagina covered by excessively long pubic hair.
Let's play Tarzan so I can swing on your vinegina.
viết bởi Crius 24 Tháng mười, 2007