2 definitions by Cronoberrychef

Top Definition
1.Someone who is either homosexual or acting homosexual. Or it can just be used to call a friend Gay.
Shut up, you fucking shipbuilder.

Dude, you're such a shipbuilder.

So hey, I hear you like building ships.
viết bởi Cronoberrychef 28 Tháng năm, 2008
A white woman who thinks she's black.
Man, that bitch is a niggerette.

I had some niggerette suckin' on muh dick last night.

So, I hear you like niggerette's.
viết bởi Cronoberrychef 20 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×