tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Crystal Pistol 88

 
1.
A large cock.
Can I jump on your Isgar?
viết bởi Crystal Pistol 88 22 Tháng ba, 2011