tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by CrystalC2

 
1.
The eve of christmas eve.
<c2> Merry Christmas Eve Eve Tohio
<tohio> eve eve?? just one eve here
<c2>its christamas eve eve, the eve of christmas eve
<tohio> ooohhh i get it now!!!
viết bởi CrystalC2 23 Tháng mười hai, 2007