tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Curtis Campbell

 
1.
a cocksucker
you are such a cackgabbler
viết bởi Curtis Campbell 19 Tháng bảy, 2003