tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by Curtis Campbell

 
1.
you are such a cackgabbler
viết bởi Curtis Campbell 19 Tháng bảy, 2003