tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by D-BeamGeek

 
1.
The state of what was once MTV.
"Just watched The Hills marathon on MTV!!!1"

"You mean eMpTyV."
viết bởi D-BeamGeek 21 Tháng mười, 2010