tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by D-Shock

 
1.
A slang term describing a state of being. Instead of saying chillin, or chillin like a villain, simply say villain.
quo:-yo fresh, what cha up to?-
fresh: = villain =
viết bởi D-Shock 19 Tháng tư, 2006