2 definitions by D. ESPI

Top Definition
Too long ; Didn't read.

Any over wordy thread or long drawn out story that people don't want to really read, but reply to anyway.

Also a form of trolling or humorous reply telling some one to get to the point.
viết bởi D. ESPI 12 Tháng ba, 2003
Too long, Didn't read.

any over wordy thread or long drawn out story that people don't want to really read, but reply to any way.
viết bởi D. ESPI 12 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×