tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by DANOOSH

 
1.
1. a person thass annoying n loud
2. a dope song by IMMORTAL TECHNIQUE
1. imma shoot that obnoxious mo fucks
2. obnoxious ni**a, murderious lyrics i noe that u hear it
viết bởi DANOOSH 17 Tháng ba, 2006