5 definitions by DCPimp

dairy-air, as in:
i'll put a whuppun 2 ur backside, yah crackuh!
viết bởi DCPimp 24 Tháng tám, 2003
from the sound it makes when she walks
see thick
a good thing
"da donk, da donk, da donk, da donk"
viết bởi DCPimp 24 Tháng tám, 2003
someone else's lady
that's 2 much drama, i can't fuch with no nex n_ bitch.
viết bởi DCPimp 25 Tháng tám, 2003
the best when you get them in pairs, if ur not bitch-made that is.
gift of the gab don't hurt, neither
i got this 5th of bicardi,
me and ur girl should meet after the party
viết bởi DCPimp 24 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×