tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by DD Keeper

 
1.
the female version of the drag queen
viết bởi DD Keeper 04 Tháng sáu, 2003