tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by DICK * TARNSTROM

 
1.
4) (noun) NOT A JEW.
"Robbie Borka: NOT A JEW." (think Hanukkah Song, here)
viết bởi DICK * TARNSTROM 23 Tháng bảy, 2003