1 definition by DINKY from YO

Top Definition
Shitty is Of very poor quality; highly inferior. Contemptible; despicable.
Unfortunate; unpleasant. Being in a state of discomfort or unhappiness; miserable. Incompetent; inept.
Trivial; insignificant.

but u can't mess with shitty cuz its someones name...shitty from YO!!! don't use the name in vain!!-Dinky
yo what up shitty!!

this note book looks shitty

you look shitty
viết bởi DINKY from YO 17 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×