2 definitions by DJ Skate

Top Definition
noun. A pair of chubby jubblies. Obese breasts.
Cor look at those!! I bet she couldn't run 100 metres. With chubblies like that she'd knock herself out!
viết bởi DJ Skate 13 Tháng một, 2004
1. (scottish slang) One who blethers or talks shite constantly.

2. (scottish slang) One who is full of shite
That woman never shuts up! She is nowt but a bletherskate!!
viết bởi DJ Skate 14 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×