tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by DOOWAP

 
1.
A BEAUTIFUL MAN EVRYONE WANTS BUT CANT HAVE.
I WISH I HAD ME A TITO KIND OF MAN.
viết bởi DOOWAP 27 Tháng ba, 2010