4 definitions by DREKKKKKKKKKKKKK

Top Definition
People who spend all their time on Urban Dictionary
Jeff and Rob didnt go to the club last night cuz they're urban dicks.
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
To have Great Success
That movie i saw last night was fuckin AWECOME.
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
NEG
To show displeasure with orgasm like qualities
Dan had a neg because he broke his vibrator.
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
An extremely attractive woman. Sex would be had with her if possible.
Me and John saw a Do Work at the mall and had an orgasm.
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×