4 definitions by DREKKKKKKKKKKKKK

Top Definition
People who spend all their time on Urban Dictionary
Jeff and Rob didnt go to the club last night cuz they're urban dicks.
#gigga #urban #dick #crank that uslysses #valid point #the #at #a
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
To have Great Success
That movie i saw last night was fuckin AWECOME.
#awesome #borat #success #awecome #great
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
NEG
To show displeasure with orgasm like qualities
Dan had a neg because he broke his vibrator.
#neg #negative #orgasm #gay #do work
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
An extremely attractive woman. Sex would be had with her if possible.
Me and John saw a Do Work at the mall and had an orgasm.
#rob #big #dyrdrek #woman #bitch
viết bởi DREKKKKKKKKKKKKK 26 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×