tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Da Truth 0206

 
1.
ESB
Eat shit Bitch
Uggito go ESB before I knock you out!!

Josesillo ESB, you suck at madden!
viết bởi Da Truth 0206 14 Tháng tư, 2011