tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by DaWaZzUpMaN

 
1.
Ubuntu, sans the bloat and malfunctions.
Oneiric Ocelot is a bug-ridden piece of garbage, so I switched to Linux Mint.
viết bởi DaWaZzUpMaN 21 Tháng mười hai, 2011