tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by DadooS

 
1.
A homo sapiens use to imbibe a beverage.
Dogs lap - Humans suck
viết bởi DadooS 02 Tháng chín, 2009