tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Damian Hobs

 
1.
A homie who sits shotgun during a driveby shooting.
Yo bitch, whos going to be my gunnerflower when we take out Gabs?
viết bởi Damian Hobs 15 Tháng tám, 2006