tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

3 definitions by Damn Slugger

 
1.
simply meanse - kiss my ass
besame el culo Chapero!
viết bởi Damn Slugger 24 Tháng tư, 2005
 
2.
lit. baseball bat...Louisville Baseball Bat Brand
Claude smashed the crap out of his boyfriend with his slugger.
viết bởi Damn Slugger 20 Tháng tư, 2005
 
3.
spanish for gay bitch
Oye chapero, metete un palo por el culo!
viết bởi Damn Slugger 25 Tháng tư, 2005