tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Dan 69

 
1.
Bull shittin'
I was B-sn with my brother Chuck Bull Shitting Shooting the breeze
viết bởi Dan 69 24 Tháng năm, 2010