Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by Dan Dutton

 
1.
A kiddy fiddler.
Me: Man, that Rich T is a real kiddler.
James: I know, he just can't stopp fiddling with kids.
viết bởi Dan Dutton 18 Tháng bảy, 2008
5 2