tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Dangleberry

 
1.
Dried shit stuck to your arse ring
Barrie Houghton is a Winnet
viết bởi Dangleberry 17 Tháng hai, 2005