tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Danny H

 
1.
1. Crazy ass magician, who likes boxes and giant bowls.
2. Rhyming slang for Cocaine
"I got a kilo of David Blaine"
viết bởi Danny H 14 Tháng năm, 2006