tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by DannyWB

 
1.
Adding to, Contributing
The supplementaration of water allowed him to get a high.
viết bởi DannyWB 12 Tháng mười, 2005