tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Dante Kamakazie

 
1.
Extended nap.
I just took a coma.
viết bởi Dante Kamakazie 19 Tháng hai, 2009