tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Darrel hammond

 
1.
a taliban
what dont you understand
viết bởi Darrel hammond 07 Tháng bảy, 2003