2 definitions by DasHip81

1.) Slang term for the band affectionately known to all Canadians as "The Tragically Hip".
I went to see The Hip last night, and had floor seats!
viết bởi DasHip81 14 Tháng một, 2004
1.) Slang term for the band affectionately known to all Canadians as "The Tragically Hip".
See The Hip.

2.)Since 1987...
2.5)Possibly the greatest Canadian rock band of all time.

Alt: Trag
1.) A great Canadian beer made by Big Rock Breweries of Calgary. A nice, dark, sweet sweet ale (although it doesn't taste very sweet at all fucknuts, its a dark ale.)
Put on The Trag!
The Trag fucking rock...
Grab me a Trag from the fridge. I'll open it with my teeth.
viết bởi DasHip81 14 Tháng một, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×