tìm từ bất kỳ, như là fap:

1 definition by Dashalasha

 
1.
n.

Serious business.

pl. internets, internetz
Internetz are serious business.
viết bởi Dashalasha 12 Tháng bảy, 2008