tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Dave Is The Man

 
1.
The Rucker Park Tournament of the Midwest-- Holla Back
Ayyo, I'mma win that Gus Macker this year
viết bởi Dave Is The Man 20 Tháng tư, 2005