tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by DaveDave

 
1.
"big dick in da butt"
She's been acting like she just has a bdidb.
viết bởi DaveDave 07 Tháng tám, 2005