tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by David Partlow

 
1.
do
To engage in sexual intercourse.
"Yo bitch, wanna do?"
viết bởi David Partlow 05 Tháng sáu, 2007