tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by David Bellis-Squires

 
1.
Exhausting + awesome
Last night's rehearsal was exhausome.
viết bởi David Bellis-Squires 02 Tháng chín, 2008