tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by David Johnson128

 
1.
GUS
Get U Some!

Acronym. Consists of making out or heavy petting with a partner.
Did you GUS her last night?
viết bởi David Johnson128 15 Tháng mười hai, 2006