tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by David Lemarr

 
1.
You eat bonkey donk.
viết bởi David Lemarr 27 Tháng năm, 2006