Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

1 definition by David Lemarr