tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by David Matthew Butland

 
1.
prerolled marijuana joint
"I'm just doing up a P.R. for in between drinks at the bar tonight."
viết bởi David Matthew Butland 03 Tháng năm, 2006