tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by DeDarro

 
1.
A Pussy, Cunt or Bunz. A Pathetic Worm.
That Kid Matt Is A Choni!
viết bởi DeDarro 29 Tháng tám, 2008