tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by DeathBMX

 
1.
A nigger princess. A black girl who looks like Cinderella.
Wow, in that dress she looks like Niggerella.
viết bởi DeathBMX 28 Tháng mười, 2011