tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Decipher ;)

 
1.
The coolest Screenname on the Internet.
Wow, nice choice naming yourself Decipher.
viết bởi Decipher ;) 16 Tháng bảy, 2003