tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Defying Destiny

 
1.
One that tells lies.

Ex: Lying bitch
LIES! You are a fucking divad999!
viết bởi Defying Destiny 16 Tháng mười một, 2004