tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Dessinator

 
1.
Too long; Didn't read

Typically used when text height exceeds it's width.
tl;dr... Go start a blog
viết bởi Dessinator 16 Tháng mười hai, 2010