tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Devi333

 
1.
Om
1. to bite without teeth
girl1: Hey she so just ommed his shoulder
girl2: But he didnt get hurt
girl1: Thats cuz she didnt use teeth
viết bởi Devi333 20 Tháng mười một, 2010