tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Devin J

 
1.
It sucks. Don't Visit,
Dont visit Ypsilanti!
You might get beat up by a bunch of punk ass little white boys posing as gangsters!
RUN AWAY!!!
viết bởi Devin J 10 Tháng bảy, 2008