tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by DiZ037

 
1.
It's like n*gga please, but for Asians.

Used to express stress.
White Guy: *runs into Asian Guy* Sorry, di-

Asian Guy: NINJA PLEASE!
viết bởi DiZ037 14 Tháng tư, 2011