tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Dick Gozinu

 
1.
To strike a human forehead with ones heavy penis.
Yo, dat bitch wuz unconscious so I mollywhopped dat ho.
viết bởi Dick Gozinu 06 Tháng hai, 2008