tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Diddyirunthiscity

 
1.
Tha Windy City. U no u cant touch it.
I represent Chi-Town homie. Whurr you from?
viết bởi Diddyirunthiscity 06 Tháng một, 2004